Exhibit INFO

Du är härmed inbjuden till den Yttre Omkretsen och att ta del av och ingå i the Next BIG Thing. Klä upp dig som framtiden, som dina förhoppningar och drömmar. Det är aldrig försent, det är alltid nu. Kom som Du, kom som Du alltid har velat vara.


Utställningen den Yttre Omkretsen och magasinet the Next BIG Thing
En utställning av Fredric Gunve om närvaro, hopp och sökandet efter ett botemedel mot hopplöshet. Varje dag blir en sida i kommande magasin som kommer innehålla en potential till fantastiska framtider. Möjligheter kommer att öppnas för besökarna att skapa ett rum och en kalender över framtiden. Varje dag av utställningen utgör en komponent av en helhet som strävar efter en utveckling.
Från den 8 mars fram till den 6 april kommer galleriet 3 på Röda Sten fungera som ett kontor och experimentverkstad där konstnären Fredric Gunve kommer att närvara dom flesta av dagarna. Här presenteras och skapas magasinet the Next BIG Thing med hjälp av inbjudna och besökare. Kollektionen My Tie My Penis, PARTNER och soundtrack-performance av Hit And Run Studios kommer att presenteras. Föredrag, workshops och andra aktiviteter kommer att äga rum under perioden, för mer information om tider och innehåll se:

UR UTSTÄLLNINGENS INNEHÅLL:
Workshops, tal, pedagogik, performances, fantastiska utstyrslar och bildspelet: Kvinnor som inspirerat mitt arbete.

  • KALENDARIUM: 30 kalendersidor från 8 mars till 6 april.

  • MAGASINET The Next BIG thing: Produceras varje dag med olika inbjudna och besökare. Magasinet uppdateras och publiceras dagligen i digital form på www.FRAMTIDSKONSTEN.se

  • HIT AND RUN STUDIOS: The Other side of Hudson: Enter and Exit Jersey City och Göteborg. Soundtrack-performance-skjortor av Pontus H W Gunve och Fredric Gunve.

  • MY TIE MY PENIS: Samling 1 och 2. Nackprydnader och överkroppsskydd.

den Yttre Omkretsen handlar om att förverkliga, om att skapa liv och om att bli det magiska. Världen är ett öppet system där allt och alla ingår i varandra och alla berör varandra i olika nivåer av delaktighet.


Fredric Gunve
8 mars – 6 april 2008
Röda Sten, Göteborg, Sweden