Dana Sederowsky
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v x y z
English Back to Tips

Dana Sederowsky:
Soloarbetande konstnär med höga pretantioner.
Aktuell med produktionen av en ny fotoserie med ett av sina alter egon, som blivit bortryckt från den drömska tillvaron på Capri och nu befinner sig på drift i ett krigshärjat Mellanöstern.
(find out more about Dana)

Boktips:

1.TV av Jean-Philippe Toussaint (1997)
Ett litterärt mästerverk. Touissant är underfundig och djupt filosofisk.
Diskuterar stora existentiella problem med en humoristisk approach.
Jag skrattar högt ånyo vid varje läsning…och så älskar jag TV-mediet.

2.Jag väljer mellan Kristina Lugns ord om att skriva en dikt; hur skapandets process ter sig från idé till dess död (när man lämnar verket ifrån sig) och Elfriede Jelinek; vår samtid förkroppsligad. Hon väjer inte. Det som kallats för sensationssökeri kallar jag ett genuint försök att skildra en rå verklighet utan förmildrande omständigheter.

3.Michel Foucault, Vansinnets historia under den klassiska epoken (1972)
Kommentar överflödig.


Evenemang:

Göteborg är staden som går i bräschen för konst, modedesign och musik.
Här finns fortfarande modet (i betydelsen att våga). Med denna vetskap hittar man således mina tips i Göteborg.

1.Andra Långgatan.
Välkommen till kontinenten. Sthlm SOFO släng er i väggen. Här finns allt jag behöver (och lite jag hoppar över). Här hälsar vi på skomakaren, tobakshandlaren, sushikocken, indiern, urmakaren och brevbäraren.
Göteborgs provinsiella charm är oslagbart internationell!

2.Kvibergs marknad
I häststallarna på Kvibergs Artilleriregemente, Gamlestaden.
Öppet helger året runt 10.00-15.00

3.En romantisk dag; följ fiskmåsars skri, promenera längs hamnpromenaden,
I skymningen se Stena Lines katamaran-nos upplyst i neonblå spotlight från vår San Fransisco backe Nordhemsgatan, likt ett gigantiskt guppande höghus bokstavligen mitt inne i stan. Fortsätt mot en skybar och se allt ovanifrån. Ge dig själv möjlighet att få en perspektivförskjutning på tillvaron.


a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v x y z
Svenska Back to Tips

Dana Sederowsky:
Solo working artist with high ambitions.
Right now producing a new series photos concentrating on one of her alter egos who's been forced away from the pleasant life in Capri to be lost in a war torn middle east.

(find out more about Dana)

Books:

1. TV by Jean-Philippe Toussaint (1997)
A master piece. Touissant is sly and deeply philosophic. He approaches existential issues with humor. I laugh loudly every time I read the book... and I also love the TV-media.

2. I choose between Kristina Lugns words on how to write a poem; how the process of creativity flows from it´s birth to it´s death when you leave the piece to the reader,
or Elfriede Jelinek; our time embodied. What some have called sensationalism is what I call a genuine attempt to describe a raw and brutal reality,

3.Michel Foucault, Madness and Civilization: A History of Insanity in the Age of Reason (1972). Comments not needed.

Evenemang:

Göteborg is the cutting edge city for art, fashion and music. Here fashion still is alive (Fashion and courage is the same word in Swedish, so the word pun are a bit lost in translation).

1.Andra Långgatan.
Welcome to the continent. Sthlm watch and weep! Here´s all I need (and some I don´t). Say hello to the shoemaker, tobacco store manager, sushi chef, the Indian guy, watchmaker and the mailman. The provincial charm of Götenborg is unbeatable!

2.Kvibergs marknad
Located in the old regiment stables at Kvibergs, Gamlestaden.
Open weekends 10.00-15.00

3.A romantic day; follow the cry of seagulls along the harbour. See the front of Stena Lines catamaran lit in blue neon spotlights from our "San Fransisco" hill Nordhemsgatan, like a giant bumping building in the middle of the city. Continue to the sky bar and see it all from above. Give your self the time of a change in perspectives.