Konstens framtid

Hur kommer den att se ut?

figur

Hur kommer konstens framtid att se ut? Det är en fråga som har ställts genom hela historien och som vi fortfarande inte kan besvara med säkerhet. Genom att titta på nuvarande trender kan vi dock göra vissa förutsägelser om konstens framtid. Mycket tyder på att konstens framtid kommer att vara mer mångsidig och eklektisk än någonsin tidigare!

 

Koncept is king

Vi ser en trend mot mer abstrakt och konceptuell konst, liksom en rörelse bort från traditionella medier som måleri och skulptur. Detta kommer troligen att fortsätta, eftersom konstnärerna experimenterar med nya sätt att uttrycka sig. Material kan vara allt från plast, till skräp och nedbrytbara material. Det kan vara konst som är gjord för att ruttna eller försvinna, eller sådant som ska överleva allt. Vi ser också en trend mot digital konst i takt med att tekniken blir alltmer avancerad. Det kan exempelvis vara kläder eller utseenden (ja, du läste rätt) som bara går att bära digitalt, och aldrig skulle gå att skapa i den fysiska världen.

Konsten blir mer personlig

I takt med att världen blir mer uppkopplad kommer konsten att bli mer personlig. Vi kommer att se en trend mot konst som skapas specifikt för en individ, snarare än för massan. Det kan handla om skräddarsydda skulpturer eller målningar, eller till och med digital konst som genereras av algoritmer, AI och maskinlärande utifrån dina egna preferenser.

Inkluderande & interaktiv

I takt med att samhället blir mer inkluderande förväntar vi oss att se konst som återspeglar denna trend. Vi förväntar oss också att konsten kommer att bli mer interaktiv. Vi ser det allt mer i form av utomhus museum, konstvandringar och konst som är gjord för att interageras med.

Graffiti is dead, long live graffiti

Vi ser också en trend mot mer offentlig konst, och inte alltid helt laglig. Detta inkluderar saker som graffiti och gatukonst. I takt med att samhället accepterar dessa uttrycksformer mer och mer, förväntar vi oss att de kommer att bli mer vanliga. Men med det sagt så är inte graffiti något nytt. Den har funnits i århundraden, och det är troligt att den kommer att fortsätta att vara en del av konstvärlden i många år framöver. Vi ser också en förändring av den graffiti som dyker upp i konstvärlden, och den mer vanliga graffiti som vi ser i våra städer. Mycket tyder på att denna klyfta kommer öka i framtiden.

Ökat fokus på konstsamlare

Konstens framtid kommer också att formas av de människor som köper den. Vi ser en trend mot att mer konst köps av företag och rika privatpersoner, snarare än av museer eller andra offentliga institutioner. Detta kommer sannolikt att fortsätta eftersom priserna på vissa konstverk fortsätter att stiga. Detta kan leda till en situation där endast de mycket rika kan köpa konst. Och det har även lyfts fram frågor om pengatvätt och konst som förvaras i skatteparadis där ingen kan se dem. Detta är en diskussion som kommer avspeglas i konstvärlden i allt större takt då även konstnärer själva kommer behöva ta ställning till detta.

Vad innebär allt detta för dig?

Konstens framtid förändras ständigt, så det är viktigt att hålla sig uppdaterad om aktuella trender. Som konstnär eller konstkännare måste man vara medveten om vad som händer i konstvärlden så att man kan ligga steget före. Det bästa sättet att göra detta är att vara aktiv, exempelvis med att gå på gallerier eller utställning, men också genom att ifrågasätta det du ser. Det är bara genom att vara kritisk och engagerad som man verkligen kan förstå konstvärlden och konstens framtid.

Hur tror du att konstens framtid kommer att se ut?