Så lever du i framtidens hem

Förändrade levnadssätt och prioriteringar leder till att formerna för boende ändras. Såväl sett till hur bostäder byggs till vilka bekvämligheter du kan förvänta dig att ha tillgång till. I den här artikeln kan du läsa mer om hur du kommer att bo i framtiden.

Hur kommer du att bo i framtiden? Redan idag har genomsnittssvensken tillgång till mer service utan att gräva för djupt i plånboken. Inte minst är det möjligt att beställa hemstädning via https://www.familjetid.se/veckostadning/, få hemkörning av mat och ta del av andra tjänster. Framtiden är på sätt och vis alltså redan här. Hur kommer människors boende förändras på andra sätt under kommande decennier?

Framtidens hem – mer självförsörjande?

För lite mer än 10 år sedan hade Greger Sandström precis skrivit en doktorsavhandling om smart hemteknik, vilket SVT Nyheter skrev om. Han förutspådde då att intresset för smarta hemteknik skulle öka under det kommande decenniet. Nu har tolv år gott och det går att konstatera att hans förutsägelse stämde.

Idag förutspår många att framtidens hem i högre utsträckning kommer att vara självförsörjande vad gäller livsmedel och energi. Även att andelen så kallade ”gated communities”, det vill säga bostadsområden som är avskärmade från omgivningen, kommer att öka.

Förändrade levnadsmönster ger förändrade hem

En del experter pekar också på att framtidens hem behöver bli mer flexibla för att stämma bättre med nya levnadsmönster. Till exempel för att spegla att människor inte längre samlas tillsammans framför Tv:n. Erik Jarlöv som är arkitekt säger till Expressen att:

”Framtidens hus är mer flexibla, med öppna rum som kan delas i flera zoner. Utrymmen som passar nya levnadsvanor, där barnen kan hänga eller familjemedlemmarna kan krypa upp med sina skärmar”